Akkurat nå:
Se dagens program Natten (00:00 - 06:00) Neste:    06:00   Morgenshowet

Konkurranseregler

1. Ansatte i Jærradiogruppen, Jærradiogruppens datterselskaper, Jærradiogruppens' kunder eller samarbeidspartnere til konkurransen, samt alle disses nærmeste familie, kan ikke delta i konkurranser.

2. Alle avgifter eller eventuell skatt som oppstår i forbindelse med vinnerbeløp, eller verdien på gevinsten, skal betales av vinneren, og vinnere skal selv innrapportere dette.

3. Vinnerens navn, bilde, og stemme kan benyttes i kommersielt øyemed på Jærradiogruppens stasjoner eller annen annonseplass. Dette gjelder også alt innhold som sendes som del av påmeldingen til konkurransen, eksempelvis bilde, tekst, multimedieinnhold osv.

4. Om ikke annet oppgis står ikke Jærradiogruppen ansvarlig for ekstra utgifter som oppstår i forbindelse med premien.

5. Vinneren kan ikke bytte ut premien mot tilsvarende beløp i kontanter eller i andre ting med lignende verdi, få erstatning eller gi premien til andre.

6. Jærradiogruppen forbeholder seg retten til når som helst under konkurranseperioden å endre konkurransen og/eller reglene og innholdet.

7. Jærradiogruppen er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, e-post eller brev, eller problemer som måtte oppstå som følge av slik type feil.

8. Ved tvist i forbindelse med konkurransen avgjør Jærradiogruppen utfallet. Jærradiogruppens avgjørelse er endelig.

10. Premier må avhentes innen 14 dager (2 uker).

11. Ved konkurs eller annet mislighold fra samarbeidspartnere til konkurransen kan ikke Jærradiogruppen eller datterselskap holdes ansvarlig for levering av premien.

12. Våre SMS kodeord opererer med priser på 3,5 og 10 kroner, avhengig av tjeneste.


Når det er sagt om reglene så går som regel alt bra, og vi gjør vårt ytterste for å hjelpe til å løse situasjoner som måtte oppstå. Tvi tvi!